Đoàn khảo sát tại một điểm bỏ phiếu mượn nhà dân tại ấp Tấn Công


Đoàn đã tiến hành khảo sát tại một số tổ bầu cử trên địa bàn xã về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, mỹ quan, công tác rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri, công tác thông tin, tuyên truyền… sau khi khảo sát thực tế, đoàn tiến hành làm việc với Ủy ban bầu cử xã Tân Bằng, qua báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Tân Bằng, thì đến thời điểm khảo sát, các công việc liên quan đến bầu cử theo thời gian qua định đã hoàn thành, xã đang tập trung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đề nghị Ủy ban bầu cử xã Tân Bằng sớm khắc phục một số hạn chế mà đoàn khảo sát chỉ ra ở những tổ bầu cử; đề nghị rà soát, mắt chặt danh sách cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, cử tri thuộc đối tượng tạm trú; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thông tin, tuyên truyền về bầu cử, nhất là thông tin về quyền của cư tri và điểm bỏ phiếu của cử tri; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị; chủ động thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao để cuộc bầu cử tiến hành đảm bảo theo kế hoạch./.

Khả Thanh