Theo đó, vào thứ Năm hàng tuần, tất cả Đại biểu HĐND tỉnh luân phiên thực hiện tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Việc tổ chức tiếp công dân nhằm thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc; kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trong tỉnh theo luật định./.

Thông báo tiếp công dân - Tải văn bản

Thanh Sự