Cử tri khóm 4, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối
với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh


Công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức đúng theo luật định. 
Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đã tổ chức 13 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 1.550 cử tri của ấp, khóm nơi cư trú đối với 17 người ứng cử. Riêng người ứng cử có nơi cư trú tại TP Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi thủ tục đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đúng quy định. Kết quả, có 18/18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đạt số phiếu biểu quyết tín nhiệm 100%. Ðối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, hội nghị lấy ý kiến nơi công tác được thực hiện đúng quy định và nhận được 10/10 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đã tổ chức 65 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của trên 10.086 cử tri ấp, khóm nơi cư trú đối với 120 người ứng cử. Kết quả, 120/120 người ứng cử đạt số phiếu biểu quyết tín nhiệm 100%. Cử tri đều thống nhất nhận xét 120/120 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND tỉnh. Ðối với người tự ứng cử đại biểu HĐND, hội nghị lấy ý kiến nơi công tác được thực hiện đúng quy định và nhận được 10/10 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
Theo đánh giá của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được các địa phương tổ chức đảm bảo quy định của pháp luật. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, thiết thực, cử tri đóng góp, nhận xét đối với người ứng cử thẳng thắn, xây dựng, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao hiệu quả, vai trò tại diễn đàn các kỳ họp HÐND đối với các đại biểu, thực hiện tốt trách nhiệm là người đại biểu dân cử của Nhân dân. Công tác thông tin và tuyên truyền về hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.
Với kết quả trên cho thấy, cử tri đã thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn những người ứng cử nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trong cuộc bầu cử sắp tới, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, của đất nước. 

 

Thanh Mộng