Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân phát biểu tại buổi họp mặt

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm tạo điều kiện để công chức, viên chức trẻ giao lưu, trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ tâm tư, tình cảm nguyện vọng trong quá trình công tác với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành. Đồng thời tăng cường kết nối đội ngũ công chức viên chức trẻ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin mới, tham gia nhiều hơn vào các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng của địa phương. 
Tại buổi đối thoại, đội ngũ công chức, viên chức trẻ đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển phong trào thể dục thể thao, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và phát triển các làng nghề truyền thống của tỉnh. Đồng thời đề xuất lãnh đạo tỉnh ưu tiên triển khai các chương trình đào tạo về chuyên môn cho lực lượng công chức, viên chức trẻ để chuẩn hóa nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho ngành nghề đang công tác và xem xét luân chuyển vị trí việc làm của đội ngũ công chức, viên chức trẻ nhằm đào tạo, rèn luyện công chức, viên chức thích nghi với nhiều môi trường, rèn luyện được nhiều kỹ năng trong công việc.      
Kết luận tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các công chức, viên chức trẻ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức phấn đấu học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, sáng tạo, đổi mới tư duy làm việc và năng cao năng lực của bản thân, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. 

Khả Ái