Sau gần một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc.

 
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

   Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 03 nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: (1) Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); (2) Nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
   Kỳ họp đã thực hiện thẩm quyền của HĐND về công tác cán bộ. Theo đó, với sự nhất trí cao của đại biểu, HĐND tỉnh đã thống nhất bầu ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã qua; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, nhằm phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, cần tập trung điều hành quyết liệt, thực hiện linh hoạt, hiệu quả, kịp thời các Chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách, tăng cường giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; chỉ đạo quản lý tốt giá cả và thị trường, chất lượng hàng hóa; theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu... nhất là giá xăng, dầu, vật liệu xây dựng đến chi phí đầu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân để có giải pháp xử lý phù hợp; sớm trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chất lượng các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người; tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo từng cấp học, đảm bảo linh hoạt, khoa học, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND dân các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
   Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND dân các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức giám sát, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, chú trọng công tác hậu giám sát và các khuyến nghị sau giám sát của HĐND. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri theo luật định. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp cuối năm 2022) của HĐND tỉnh./.


Ngọc Thi