Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với việc trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 02 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh. Đối với dự thảo nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau, Ban thống nhất với mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; đội tuyển năng khiếu cấp huyện; đội tuyển cấp huyện; đội tuyển trẻ cấp huyện, trong thời gian tập trung tập huấn là 150.000 đồng/người/ngày và trong thời gian tập trung thi đấu là 200.000 đồng/người/ngày. Đề nghị bổ sung căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ .


Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ban cơ bản thống nhất với 04 đối tượng trong dự thảo nghị quyết và thống nhất với định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho từng đối tượng đã nêu trong dự thảo nghị quyết. Đề nghị bổ sung căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra, hoàn chỉnh văn bản trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.
 

Khả Thanh